Prøver å stanse bokdatabase

Nesten 200 000 bøker er på avveie, og brukes til å trene kunstig intelligens. (Bilde: Donnell King, CC BY 2.0.)
Wired skriver om forsøkene på å fjerne en viktig database for AI-trening fra nettet. Databasen har fått navnet Books3, og inneholder 196 000 bøker.

Dette var en åpen database laget av aktivister som forsøkte å gjenskape Books1 og Books2 som OpenAI trente ChatGPT på, som var kontroversielt i seg selv.

En hel rekke forfattere disputerer at verkene skal brukes i AI, og enkelte har også saksøkt. OpenAI mener at disse kravene er grunnløse.

Kan gi “dårligere” AIer
Books3 har imidlertid også blitt brukt ti AI-trening uten forfatternes godkjenning, og foreningen til danske forfattere har lykkes i å begrense tilgangen til datasettet noe, men målet er å få det helt fjernet fra nettet.

Dette kan også være kontroversielt i seg selv, ettersom de store AI-aktørene allerede har trent på dette stoffet, og fjerningen av bøkene kan gjøre det vanskeligere for nykommere å trene opp nye intelligenser.

Men det er vel forfatterne sin rett å kontrollere bruken av deres egne verker?

Les hele historien hos Wired.