Ungdommen fortsetter flukten fra Facebook – og TikTok vokser videre

Ipsos SoMe-tracker 2022
Ipsos har sluppet tallene for sosiale medier-bruken i tredje kvartal 2022.
TikTok er den store vinneren av Ipsos sosiale medier-måling, men er enda ikke med blant de fem mest brukte. Facebook er fortsatt desidert størst, men lekker ungdom som en sil.

Ipsos har presentert tallene for bruken av sosiale medier i Norge i tredje kvartal, kalt Ipsos SoMe-Tracker, arrangert av Content Marketing Norge – og det finnes faktisk noen overraskelser her og der.

“Alle” bruker sosiale medier
Per nå er det åtte av ti nordmenn som bruker sosial medier daglig, og ukentlig er det oppe i ni av ti – så de som ikke er på innen nå, vil antakelig aldri komme med, sier Nathalie Eyde Warembourg, administrerende direktør i Ipsos.

Samtidig er det stadig færre ungdommer å finne på Facebook, mens de flokker til Snapchat og Instagram.

TikTok er fortsatt ikke blant de fem største sosiale mediene i Norge, men veksten fortsetter – med hele syv prosent – og de ventes å være i topp fem neste kvartal.

SoMe-måling på niende året
Ipsos SoMe-tracker er unik for Norge, og bak tallene som ble lansert i dag ligger ni års datainnsamling og 500 intervjuver i måneden.

De dekker femten sosiale medier og 15 streamingtjenester og måler, i tillegg til ren bruk, ting som emosjonell tilknytning og avhengighet.

Facebook fortsatt en mastodont
Statistikken får tale for seg selv. Av de som bruker sosiale medier, bruker 82% Facebook, som fortsatt er absolutt størst.

Ipsos SoMe-tracker 2022
Facebook er fortsatt elefanten i rommet, men de lekker ungdommer til Snap og Insta.

Det er 69% som bruker Snapchat, 65% som bruker Instagram, 46% som bruker Youtube og hele 29% som bruker Twitter – en økning på to prosent.

Facebook mister de unge
Når det kommer til Facebook, viser statistikken at de taper hos aldersgruppen 18-29 år – der 90% av disse brukte Facebook i Q1 ’18, er det nå under 50% av ungdommen som bruker plattformen i dag. Det er et dramatisk fall på nesten 50%.

Spesielt blant menn mellom 18 og 29 år er det nå bare 61% som har så mye som en profil på Facebook.

Det er også 2,93 millioner nordmenn som nå har konto på Snapchat, som er en økning på fire prosent fra forrige måling, men her holder tallene seg rimelig stabile.

Snap er absolutt størst blant ungdommen, men mesteparten av økningen ser ut til å ha kommet fra førtiåringer og sekstiåringer, som vil si at plattformen kanskje er i ferd med aldres ut, som var det som skjedde med Facebook.

20% av norske some-brukere benytter seg nå av TikkTok daglig.

TikTok har over en million brukere
TikTok har derimot opplevd den største veksten dette kvartalet – på syv prosent. Det er nå 1,18 millioner brukere av TikTok i Norge, og tyve prosent av alle some-brukerne er der hver eneste dag.

Aldersfordelingen her er enda mer tydelig enn hos Snapchat eller Facebook: 61 prosent av TikTok-brukerne er 18-29 år gamle, mens bruken ser ut til å avta jo eldre du blir.

BeReal er også med for føste gang i målingen, men det er fortsatt helt nytt – og har bare tre prosent av norske brukere, men er tre ganger mer brukt blant ungdommen.

Som sagt er SoMe-trackeren til Ipsos unik for Norge, men i neste omgang skal de ut i Skandinavia og Finland; og muligens ekspandere derfra.