Nasa skal bygge atomrakett for reisen til Mars

Slik kan den nye kjernekraft-raketten se ut.
Konseptbilde av Demonstration Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO)-raketten, som bruker atom-fremdrift, på vei i 2027. (Bilde: Darpa.)
Nasa har fått med seg DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) i oppdraget om å reise til Mars. Nå skal de sammen bygge en atomrakett for fremdrift mot den røde planeten.

DRACO-programmet sikter på å ha et demofartøy klart innen 2027, som skal ut i rommet og vise mulighetene med reaktorbaserte raketter.

Blir mye raskere raketter
Det er flere fordeler med kjernekraftraketter, sier Nasa — blant annet kommer de frem mye raskere med mye mindre drivstoff.

— Med hjelp av denne nye teknologien, kan astronauter reise til og fra det ytre rommet raskere enn noensinne, sier Nasas administrator Bill Nelson.

En tur til Mars med atomfremdrift vil ta omtrent fire måneder, mot ni måneder med «vanlig» brensel, melder Reuters.

Reaktoren skal brukes til å generere ekstrem varme, som så brukes til å fyre opp hydrogen, som igjen brukes til skyte raketten fremover.

Får mer plass til andre ting
Dette er langt mer effektivt, og krever mindre plass til drivstoff på raketten, som gir mer plass til andre ting, som vitenskapelige eksperimenter.

Det blir i tillegg mer kraft tilgjengelig til for eksempel instrumenter og kommunikasjon.

Ikke minst vil en nedkorting av reisetiden til Mars med fem måneder også bety at astronautene trenger betraktelig mindre forsyninger, som også frigjør plass på raketten.

Har forsket i tiår
Nasa har selv forsket på atomreaktorer i flere tiår, og har blant annet delt ut kontrakter for eksperimentelle reaktorer for en eventuell månebase, men dette skal være den første gangen siden 70-tallet at de seriøst vurderer å introdusere en reaktorbasert rakett.

Darpa er på sin side er også opptatt av farten, og regner med flere turer til månen med denne teknologien:

— Muligheten til å oppnå slike utviklingssprang i romfartsteknologien gjennom DRACO-programmet blir essensielt for effektiv og rask transport av materiell til månen, og etter hvert, mennesker til Mars, sier Dr. Stefanie Tompkins, direktøren for Darpa.

Les mer: Nasa pressemelding, Darpas pressemelding, Nasas kjernekraft-side, Reuters