USA gir 99,23 milliarder kroner i lån til batterifabrikker

Investeringen er bare en av mange på fra USAs krigskiste på 4 000 milliarder kroner.
Verden trenger 12x så mange batterier for å nå nullutsippsmålene. USA ligger ikke på latsiden. (Bilde: JD Hancock (CC BY 2.0)
Mens den norske regjeringen teller på knappene om hvor mye de skal gi i støtte til batterifabrikker her til lands, ligger ikke USA på latsiden.

Der har et konglomerat bestående av Ford og koreanske SK On fått innvilget et subsidiert lån på nesten 100 milliarder kroner for å bygge tre nye batterifabrikker i Tennessee og Kentucky.

Fabrikkene skal samlet kunne produsere 120 gigawatt-timer av batterier i året, og disse skal inn i fremtidige elektriske biler fra Ford selv.

Investerer tungt i nullutslipps-mål
USA har satt som mål at 50% av nye biler skal være elektriske innen 2030, med nullutslipp innen 2035 og å ha en nullutslipps-økonomi i løpet av 2050.

Dette er altså bare én av mange fremtidige investeringer som stammer fra den amerikanske Inflation Reduction Act, som setter av 4 000 milliarder kroner til grønne formål.

Norske fabrikker venter på staten
Til sammenligning planlegger norske Freyr, lederen i satsingen på batteriproduksjon i Norge, en fabrikk på 29 GW-timer, og har sikret seg omtrent 17 milliarder kroner i finansiering.

Fabrikken er nå satt på vent i påvente av mer finansiering, fortrinnsvis fra staten.

Trenger 12x mer kapasitet
Nå er riktignok alt større i USA, som sagnet sier, men hvis Amerika og EU skal nå målet om nullutslippsbiler rundt 2035, trenger verden 12 ganger så mye batterikapasitet, eller omtrent 4,8 terawatt-timer totalt.

Dette markedet skal Freyr og Norge ta en liten bit av, men det rumles allerede om ikke planene bør skrinlegges.

Les mer: Axios, Bloomberg (langt), Department of Energy (USA).