— Om 10-15 år er en tredel av militæret robotisk

Nye B-21 Raider kan fly både bemannet og ubemannet. (Bilde: Tech. Sgt. William OBrien, via WIkipedia)

USAs militære stabssjef sier vi står ovenfor en stor innovasjon i styrkene til industrialiserte land, der stadig flere systemer blir ubemannet.

General Mark Milley trakk fram flere aspekter rundt militærets robotiske ambisjoner, overvåking og kunstig intelligens i en nylig tale ved National Press Club i Washington, DC.

— Krigens karakter […] endrer seg fundamentalt med jevne mellomrom, og akkurat nå er vi midt i en slik endring, sier generalen.

Preget av lekkasjer
Han begynte med kontroversielle synspunkter på overvåking, som er større enn noen gang, som blant annet ble avdekket av Snowden-lekkasjen til manges sjokk og avsky.

Senere skulle også Julian Assange lekke ut hemmelige dokumenter fra den amerikanske hæren, og også han er ønsket i USA på spionasje-anklager.

Skryter av overvåkingsmulighene
Dette ser ikke ut til å ha satt en stopper for overvåkingsprogrammene til USA, og stabssjefen skryter i stedet av dette i sin tale:

— Ulikt noe annet tidspunkt i historien har vi en enorm mulighet til å overvåke, sier han. — Vi har muligheten til å se hvor som helst i verden på hvilket som helst tidspunkt. Og det kan vi gjøre med utrolig presisjon.

— Tenk bare på alle sensorene i dette rommet, akkurat nå. Hver GPS-klokke, hver iPhone, hver Fitbit, er alle sensorer.

— Det du kan se, kan du også skyte, fra stor avstand med høy nøyaktighet.

Fremtid er pilotløs — om en stund
Generalen sa også at fremtiden er ubemannede fartøy, og alle forsvarstjenestene i den industrialiserte verden jobber med dette nå.

Det beste eksempelet på dette ser vi på slagmarken i Ukraina, der begge sider bruker droner i stor skala — alt fra små overvåkingsdroner til de med eksplosiver, til større, langtrekkende angrepsdroner fra Russlands side.

Utviklingen på dette feltet vil både gå fortere enn mange tror, samtidig som den største frykten om snarlige «drapsroboter» kanskje ikke er så nært forestående:

— I løpet av de neste 10-15 årene er det sannsynlig at minst en tredjedel av de avanserte, industrielle militærene vil være robotiske, sier han.

— Tenk på et pilotløst flyvåpen, en matrosfri marine, eller en mannskapsfri tank.

— Slagmarken i fremtiden vil kreve konstant bevegelse, og muligheten til å forholde seg liten og relativt usynlig, bare for å overleve.

Fjernstyring, ikke autonomt
Med dette, og slik planene ligger for fremtidige fly- marine- og tanksinnkjøp fra den amerikanske kongressen sin side, henviser nok generalen til å fjernstyre nåværende materiell — som vil si at de blir styrt av mennesker, på trygg avstand fra slagmarken.

Selv fremtidige jagerfly og bombefly skal være bemannet med ekte piloter, men bombeflyet B-21 Raider er også designet for å fly ubemmanet i 2023.

Kapabiliteten til andre fly på planleggingsstadiet er for det meste hemmeligstemplet.

Ingen lover i USA mot AI-roboter
Kunstig intelligens i forsvarets roboter er ofte omtalt som fryktede «drapsroboter» — som kan handle autonomt og kan identifisere, engasjere og drepe uten menneskelig innblanding.

Blant andre EU-parlamentet har har lag ned forbud mot dette og sagt at kunstig intelligens må være under menneskelig kontroll.

USA har derimot ingen konkrete lover mot dette, bare militære retningslinjer om at AI-er skal være overstyrt av mennesker. Kina har på sin side heller ingen forbud mot autonomitet.

AI skal brukes for oversikt
«Drapsrobotene» er derimot et stykke unna, skal vi tro Milley i hans tale i dag.

Han snakker mer om generell kunstig intelligens som et taktisk og strategisk verktøy som kan gi kommandanter en fordel på slagmarken — for å få rask oversikt over uoversiktlige situasjoner.

— Sun Tzu forteller oss at du må «se deg selv og se fienden, så vil du vinne tusen slag,» sa Milley, og at —Kunstig intelligens og kvantemaskiner kommer til å gjøre akkurat dette. Vi vil få muligheten til å se oss selv og se fienden på langt mer betydelige måter enn vi kan nå.

Teknologier som fjernstyring, droner og kunstig intelligens vil prege fremtiden til det amerikanske militæret, sier den utgående stabssjefen:

— Vår oppgave er å sikre at USA beholder sin nåværende fordel ved å optimere disse teknologiene for gjennomføring i krig, avslutter han.

Les mer: Selve talen, fra Defense.gov.