Nekter opphavsrett for nok et generativt AI-bilde

Opphavsretten forblir et av de vanskeligste temaene for kunstig intelligens, også for de som skaper med det. (Bilde: Old Photo Profile, CC BY 2.0.)
I en nylig kjennelse om opphavsretten til et bilde laget alene av kunstig intelligens, ble det stadfestet at slike bilder ikke kan beskyttes i USA.

Men dommen satte døren på gløtt for bilder med «menneskelig forfatterskap,» og for «utførelsen av menneskelig kreativitet,» som kunne tolkes som at bruk av generative verktøy med denne menneskelige komponenten kanskje kunne godtas.

Nå har derimot US Copyright Office nektet beskyttelse til nettopp et slikt bilde, skapt gjennom 634 «promts» til tekst-til-bilde-generatoren Midjourney og mange senere endringer i Photoshop.

Dermed er det duket for en anke i rettsvesenet, i en sak som kan sette grensene for hvor mye menneskelig involvering det må være for å skape et kreativt, menneskelig, og opphavsrettslig beskyttet verk.

Les mer hos Reuters.